SEKTÖR DİJİTAL AJANS
Your Cart

Bilgi Güvenliği Politikası

Sektör Dijital Ajans olarak, Bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;


* Kurumsal bilgileri, personel özlük bilgilerini, müşteri verilerini değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,

* Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,

* Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

* Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

* Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

* Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

* Taahhüt eder, sektörümüzde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Telefon
WhatsApp